رده های لوله Extra Strong

رده ها

Schedules

 


رده مورد نظر را انتخاب نمایید تا جدول مربورطه نمایش داده شود:

Select The Schedule Number to see the table:

#05 /#10#20 /#30 / #40 / Standards / #60 / #80 / #100 / Extra Strong / #120 /#140 / #160


Schedule Extra Strong - TableTHK (mm)

ضخامت (میلیمتر)

THK (Inches)

ضخامت (اینچ)

O.D. (mm)

قطر خارجی (میلیمتر)

O.D. (Inches)

قطر خارجی (اینچ)

Pipe Size (Inches)

سایز لوله (به اینچ)


2.41

.095

10.28 .405 1/8

3.02

.119

13.72 .540 1/4

3.20

.126

17.15 .675 3/8

3.73

.147

21.34 .840 1/2

3.91

.154

26.68 1.050 3/4

4.55

.179

33.40 1.315 1

4.85

.191

42.16 1.660 11/4

5.08

.200

48.26 1.900 11/2

5.53

.218

60.32 2.375 2

7.01

.276

73.02 2.875

2 1/2


7.62

.300

88.90 3.500 3

8.55

.337

114.30 4.500 4

9.52

.375

141.30 5.563 5

10.97

.432

168.27 6.625 6

12.7

.500

219.07 8.625 8

12.7

.500

273.05 10.750 10

12.7

.500

323.85 12.750 12

12.7

.500

355.60 14.00 14

12.7

.500

406.40 16.00 16

12.7

.500

457.20 18.00 18

12.7

.500

508 20.00 20

12.7

.500

558.80 22.00 22

12.7

.500

609.60 24.00 24

12.7

.500

660.40 26.00 26

12.7

.500

711.20 28,00 28

12.7

.500

762 30.00 30

12.7

.500

812.80 32.00 32

12.7

.500

863.60 34.00 34

12.7

.500

914.4 36.00 36

تماس با آیرون پایپ

تهران- جاده قدیم کرج بازار آهن غرب تهران مجتمع تجاری بهاران 2 بلوک 20 پلاک 255 و 256

66316999 – 66316888 – 66318747

66316551 – 66316212- 66318746

برخی از عکس ها


Notice: Undefined property: highslideHelper::$_modulename in /home/ironpipe/public_html/index/modules/mod_zt_highslide/helper.php on line 61