رده های لوله #80

رده ها

Schedules

 


رده مورد نظر را انتخاب نمایید تا جدول مربورطه نمایش داده شود:

Select The Schedule Number to see the table:

#05 /#10#20 /#30 / #40 / Standards / #60 / #80 / #100 / Extra Strong / #120 /#140 / #160


Schedule #80 - TableTHK (mm)

ضخامت (میلیمتر)

THK (Inches)

ضخامت (اینچ)

O.D. (mm)

قطر خارجی (میلیمتر)

O.D. (Inches)

قطر خارجی (اینچ)

Pipe Size (Inches)

سایز لوله (به اینچ)


2.42

.095

10.28 .405 1/8

3.02

.119

13.72 .540 1/4

3.20

.126

17.15 .675 3/8

3.73

.147

21.34 .840 1/2

3.91

.154

26.68 1.050 3/4

4.56

.179

33.40 1.315 1

4.85

.191

42.16 1.660 11/4

5.08

.200

48.26 1.900 11/2

5.53

.218

60.32 2.375 2

7.01

.276

73.02 2.875

2 1/2


7.62

.300

88.90 3.500 3

8.56

.337

114.30 4.500 4

9.52

.375

141.30 5.563 5

10.97

.432

168.27 6.625 6

12.7

.500

219.07 8.625 8

15.08

.594

273.05 10.750 10

17.17

.688

323.85 12.750 12

19.05

.750

355.60 14.00 14

21.43

.844

406.40 16.00 16

23.82

.938

457.20 18.00 18

26.18

1.031

508 20.00 20

28.5

1.125

558.80 22.00 22

30.8

1.216

609.60 24.00 24660.40 26.00 26711.20 28,00 28762 30.00 30812.80 32.00 32863.60 34.00 34914.4 36.00 36

تماس با آیرون پایپ

تهران- جاده قدیم کرج بازار آهن غرب تهران مجتمع تجاری بهاران 2 بلوک 20 پلاک 255 و 256

66316999 – 66316888 – 66318747

66316551 – 66316212- 66318746

برخی از عکس ها


Notice: Undefined property: highslideHelper::$_modulename in /home/ironpipe/public_html/index/modules/mod_zt_highslide/helper.php on line 61