رده های لوله #160

رده ها

Schedules

 


رده مورد نظر را انتخاب نمایید تا جدول مربورطه نمایش داده شود:

Select The Schedule Number to see the table:

#05 /#10#20 /#30 / #40 / Standards / #60 / #80 / #100 / Extra Strong / #120 /#140 / #160


Schedule #160 - TableTHK (mm)

ضخامت (میلیمتر)

THK (Inches)

ضخامت (اینچ)

O.D. (mm)

قطر خارجی (میلیمتر)

O.D. (Inches)

قطر خارجی (اینچ)

Pipe Size (Inches)

سایز لوله (به اینچ)
10.28 .405 1/813.72 .540 1/417.15 .675 3/8

4.75

.187

21.34 .840 1/2

5.54

.218

26.68 1.050 3/4

6.35

.250

33.40 1.315 1

6.35

.250

42.16 1.660 11/4

7.13

.281

48.26 1.900 11/2

8.71

.343

60.32 2.375 2

9.52

.375

73.02 2.875

2 1/2


11.12

.438

88.90 3.500 3

13.48

.531

114.30 4.500 4

15.87

.625

141.30 5.563 5

18.23

.718

168.27 6.625 6

23.01

.906

219.07 8.625 8

28.57

1.125

273.05 10.750 10

33.32

1.312

323.85 12.750 12

35.71

1.406

355.60 14.00 14

40.46

1.593

406.40 16.00 16

45.23

1.781

457.20 18.00 18

49.98

1.968

508 20.00 20

53.97

2.125

558.80 22.00 22

59.51

2.343

609.60 24.00 24660.40 26.00 26711.20 28,00 28762 30.00 30812.80 32.00 32863.60 34.00 34914.4 36.00 36

تماس با آیرون پایپ

تهران- جاده قدیم کرج بازار آهن غرب تهران مجتمع تجاری بهاران 2 بلوک 20 پلاک 255 و 256

66316999 – 66316888 – 66318747

66316551 – 66316212- 66318746

برخی از عکس ها


Notice: Undefined property: highslideHelper::$_modulename in /home/ironpipe/public_html/index/modules/mod_zt_highslide/helper.php on line 61