رده های لوله #140

رده ها

Schedules

 


رده مورد نظر را انتخاب نمایید تا جدول مربورطه نمایش داده شود:

Select The Schedule Number to see the table:

#05 /#10#20 /#30 / #40 / Standards / #60 / #80 / #100 / Extra Strong / #120 /#140 / #160


Schedule #140 - TableTHK (mm)

ضخامت (میلیمتر)

THK (Inches)

ضخامت (اینچ)

O.D. (mm)

قطر خارجی (میلیمتر)

O.D. (Inches)

قطر خارجی (اینچ)

Pipe Size (Inches)

سایز لوله (به اینچ)
10.28 .405 1/813.72 .540 1/417.15 .675 3/821.34 .840 1/226.68 1.050 3/433.40 1.315 142.16 1.660 11/448.26 1.900 11/260.32 2.375 273.02 2.875

2 1/2
88.90 3.500 3114.30 4.500 4141.30 5.563 5168.27 6.625 6

20.62

.812

219.07 8.625 8

25.4

1.000

273.05 10.750 10

28.57

1.125

323.85 12.750 12

31.75

1.250

355.60 14.00 14

37.66

1.438

406.40 16.00 16

39.67

1.562

457.20 18.00 18

44.45

1.750

508 20.00 20

47.62

1.875

558.80 22.00 22

52.37

2.062

609.60 24.00 24660.40 26.00 26711.20 28,00 28762 30.00 30812.80 32.00 32863.60 34.00 34914.4 36.00 36

تماس با آیرون پایپ

تهران- جاده قدیم کرج بازار آهن غرب تهران مجتمع تجاری بهاران 2 بلوک 20 پلاک 255 و 256

66316999 – 66316888 – 66318747

66316551 – 66316212- 66318746

برخی از عکس ها


Notice: Undefined property: highslideHelper::$_modulename in /home/ironpipe/public_html/index/modules/mod_zt_highslide/helper.php on line 61