رده های لوله #05

رده ها

Schedules

 


رده مورد نظر را انتخاب نمایید تا جدول مربورطه نمایش داده شود:

Select The Schedule Number to see the table:

#05 /#10#20 /#30 / #40 / Standards / #60 / #80 / #100 / Extra Strong / #120 /#140 / #160


Schedule #05 - TableTHK (mm)

ضخامت (میلیمتر)

THK (Inches)

ضخامت (اینچ)

O.D. (mm)

قطر خارجی (میلیمتر)

O.D. (Inches)

قطر خارجی (اینچ)

Pipe Size (Inches)

سایز لوله (به اینچ)


.89 .035 10.28 .405 1/8

1.24 .049 13.72 .540 1/4

1.24 .049 17.15 .675 3/8

1.65 .065 21.34 .840 1/2

1.65 .065 26.68 1.050 3/4

1.65 .065 33.40 1.315 1

1.65 .065 42.16 1.660 11/4

1.65 .065 48.26 1.900 11/2

1.65 .065 60.32 2.375 2

2.10 .083 73.02 2.875

2 1/2


2.10 .083 88.90 3.500 3

2.10 .083 114.30 4.500 4

2.76 .109 141.30 5.563 5

2.76 .109 168.27 6.625 6

2.76 .109 219.07 8.625 8

3.40 .134 273.05 10.750 10

4.19 .165 323.85 12.750 12355.60 14.00 14406.40 16.00 16457.20 18.00 18508 20.00 20558.80 22.00 22609.60 24.00 24660.40 26.00 26711.20 28,00 28762 30.00 30812.80 32.00 32863.60 34.00 34914.4 36.00 36

تماس با آیرون پایپ

تهران- جاده قدیم کرج بازار آهن غرب تهران مجتمع تجاری بهاران 2 بلوک 20 پلاک 255 و 256

66316999 – 66316888 – 66318747

66316551 – 66316212- 66318746

برخی از عکس ها


Notice: Undefined property: highslideHelper::$_modulename in /home/ironpipe/public_html/index/modules/mod_zt_highslide/helper.php on line 61