رده های لوله Standard

رده ها

Schedules

 


رده مورد نظر را انتخاب نمایید تا جدول مربورطه نمایش داده شود:

Select The Schedule Number to see the table:

#05 /#10#20 /#30 / #40 / Standards / #60 / #80 / #100 / Extra Strong / #120 /#140 / #160


Schedule Standard - TableTHK (mm)

ضخامت (میلیمتر)

THK (Inches)

ضخامت (اینچ)

O.D. (mm)

قطر خارجی (میلیمتر)

O.D. (Inches)

قطر خارجی (اینچ)

Pipe Size (Inches)

سایز لوله (به اینچ)


1.72

.068

10.28 .405 1/8

2.23

.088

13.72 .540 1/4

2.31

.091

17.15 .675 3/8

2.76

.109

21.34 .840 1/2

2.87

.113

26.68 1.050 3/4

3.38

.133

33.40 1.315 1

3.56

.140

42.16 1.660 11/4

3.68

.145

48.26 1.900 11/2

3.91

.154

60.32 2.375 2

3.16

.203

73.02 2.875

2 1/2


5.48

.216

88.90 3.500 3

6.01

.237

114.30 4.500 4

6.55

.258

141.30 5.563 5

7.11

.280

168.27 6.625 6

8.20

.322

219.07 8.625 8

9.30

.365

273.05 10.750 10

9.52

.375

323.85 12.750 12

9.52

.375

355.60 14.00 14

9.52

.375

406.40 16.00 16

9.52

.375

457.20 18.00 18

9.52

.375

508 20.00 20

9.52

.375

558.80 22.00 22

9.52

.375

609.60 24.00 24

9.52

.375

660.40 26.00 26

9.52

.375

711.20 28,00 28

9.52

.375

762 30.00 30

9.52

.375

812.80 32.00 32

9.52

.375

863.60 34.00 34

9.52

.375

914.4 36.00 36

تماس با آیرون پایپ

تهران- جاده قدیم کرج بازار آهن غرب تهران مجتمع تجاری بهاران 2 بلوک 20 پلاک 255 و 256

66316999 – 66316888 – 66318747

66316551 – 66316212- 66318746

برخی از عکس ها


Notice: Undefined property: highslideHelper::$_modulename in /home/ironpipe/public_html/index/modules/mod_zt_highslide/helper.php on line 61